Në bashkësinë tonë organizojmë këto aktivitete të rregullta:

Falja e namazit të xhumasë

Namazi fillon gjatë sezonit veror në ora 14:45, kurse në sezonin dimëror në ora 12:50.

Mësim-Besimi për fëmijë dhe të rinj

Çdo të diele prej orës: 10:00 deri në ora 13:00

Mbrëmje familjare

Mbrëmje familjare
Çdo të shtunë prej kohës së namazit të akshamit.

Mund të marrin pjesë burrat, gratë dhe fëmijët.

Aktivitet sportiv - futboll

1-2 herë në muaj në një të diele të muajit prej orës 18:00 deri në ora 20:00.
Terminet e këtij aktiviteti:
15.09.2019
29.09.2019

06.10.2019

03.11.2019
17.11.2019

01.12.2019
15.12.2019

12.01.2020
26.01.2020

09.02.2020
23.02.2020

01.03.2020
15.03.2020

05.04.2020
19.04.2020