Xhmai IKRA në bashkëpunim me Shoqatën “Buzëqeshe Një Jetim” organizon mbledhjen e të hollave për Kurbana.
Të hollat do ti dërgohen shoqatës e cila i therrë kurbanat dhe mishi u shpërndahet njerzëve nevojtar.
Përsoni përgjegjës: Mensur Dema.